Για τους μαθητές και τις μαθήτριες που τελειώνουν τη ΣΤ΄ Δημοτικού, έχουν δημιουργηθεί ειδικά τμήματα προετοιμασίας για την Α΄ Γυμνασίου. Με κάλυψη της ύλης της προηγούμενης τάξης και εισαγωγή στην ύλη της Α΄ Γυμνασίου.

Σε κάθε μαθητή ή μαθήτρια που θα εγγραφεί στο πρόγραμμα "Γυμνάσιο Ερχόμαστε" θα δοθεί μια υποτροφία σε ένα εργαστήριο από τα παρακάτω:

  • Ρομποτικής
  • Ρητορικής
  • Εικαστικών
  • Πειραμάτων (Γνωρίζω τον κόσμο των επιστημών)
  • Δημιουργικής Γραφής και
  • Θεατρικού Παιχνιδιού